NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CONTAINER LẠNH

Container là phương tiện vận tải phổ biến, không chỉ vận hành ở trong nước mà còn tại các nước khác nhau trên thế giới. Nó được dùng để vận chuyển nhiều loại hàng hóa khác nhau, đáp ứng từng nhu cầu của từng khách hàng và cả doanh nghiệp. Là giải pháp vận chuyển tiện ích mà không tốn quá nhiều năng lượng, chi phí. Trong đó container lạnh là được ưu tiên sử dụng để vận chuyển các hàng hóa có yêu cầu khả năng bảo quản cao.

1 . Container lạnh là gì?